Kniver det med forståelsen…

Knife!For omkring halvandet år siden, var der en del knivstikkerier i diverse danske byer.  Det fik folk op af stolene; der var bombastiske avisartikler med lækre overskrifter i store bogstaver samt dejlige blodige billeder, så en døende branche kunne få kunstigt åndedræt og sælge nogle aviser, der appelerede til den laveste fællesnævner.  Der blev oprettet Facebook-grupper (som pr. september 2009 har over 117000 medlemmer), der blev sågar oprettet Facebook-grupper for folk, som syntes den almindelige gruppe var for uspecifik, og at det derfor var vigtigt at vise hvor meget bedre, de var.  Politikerne, altid klar til at overregulere folk, hørte det meget store flertal, der mente det var det vigtigste i verden at forbyde knive, og de lavede en ændring i våbenloven, så færre knive blev lovlige samt så straffene blev skærpede.  Folk jublede.

Nu bliver folk så faktisk dømt efter loven.  Alle må selvfølgelig være tilfredse med det.  Bortset fra, nu er alle de, der før var imod knive i nattelivet, pludselig er en slags for.  Og opretter Facebook-grupper.  Problemet er, der er dømt folk, som ikke havde til hensigt at stikke folk ned med knive, men havde glemt dem i deres biler (et andet eksempel).  Det er i hvert fald udlægningen i aviserne, som også husker at finde en personlig vinkel, så det hele virker lidt mere tragisk.  Desuden udlægger aviserne loven som om, der er en obligatorisk minimumsstraf på 7 dage i fængsel.  Meget få er faktisk klar over, det ikke er sandt.  Lad os starte med selve loven:

§ 4. På offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende er det forbudt at bære eller besidde kniv eller dolk, medmindre det sker som led i erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller har et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Forbuddet omfatter dog ikke foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position.

§ 10. Stk. 2. Overtrædelse af § 4, stk. 1, straffes med fængsel indtil 2 år, under særlig formildende omstændigheder dog med bøde.

Den opmærksomme læser vil se, der intet sted er nævnt en minimumsstraf.  Hvor får folk så den slags idéer fra?  Jo, til loven er en række noter, som uddyber loven.  Redegørelsen kommer fra en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, og den uddyber strafudmålingen:

Strafudmåling

Så som overvejende hovedregel, skal der idømmes en uge i skyggen for at besidde kniv på offentlige steder.  Der står intet om hvad folks intention med kniven er, og det er som det skal være.  Der står heller ikke noget om minimumsstraf eller obligatorisk straf.

Hvad folk ikke lægger mærke til i deres iver for at være gode og nedsable loven er, dette umiddelbart følges af:

Uddybning

Altså, både i første samt andengangsovertrædelser, er der undtagelser, hvor det ville være uretfærdigt at byde folk fængselsstraf.  Der er også et lille hul for selv tredjegangsovertrædelser, men det er mindre (og hvis du ikke, efter to gange, har lært lektien, er du nok i virkeligheden ikke en, man bør betro knive).

I alle tilfælde har pressen og fjolser harceleret imod, folk, der bare har glemt en kniv efter, fx, arbejde eller fiskeri, dømmes efter loven.  Det nævnes eksplicit som undtagelser i noterne:

Formildende omstændigheder

Det er præcis den slags tilfælde, der fremhæves som tåbelige at dømme folk efter.  Der, det står lige ovenfor.  Det er præcis den slags tilfælde, der ikke skal dømmes efter!

Hvordan er fjolserne ovenfor så dømt?  Jo, der er et afsnit mere i noterne:

Ikke i nattelivet

Altså er det ikke helt så formildende i nattelivet, som andre steder.  Loven åbner stadig et lille hul, som sikrer, der stadig ikke er nogen minimumsstraf.  Begrænsningen af formildende omstændigheder giver fin mening.  Lad os sige en flok idioter vil ud for at stikke lidt i folk.  De smider en fiskestang ind i bagagerummet på deres Golf, fylder handskerummet op med knive, og er, uden ovenstående forbehold, således fri for at komme i fængsel hvis de bliver taget før de er i kan med at stikke knivstik ud til højre og venstre.  De kan sågar have knivene med i lommerne, så de er forberedte.  De behøver bare en fiskestang.  Idioterne i ovennævnte artikler havde efterladt knive i biler lige foran diskoteker, så selvfølgelig skal de dømmes.  Hvis vi skal have en knivlov, som forbyder knive i nattelivet, må de nødvendigvis dømmes.  Vi kan ikke både forlange at man ikke må have knive i nattelivet og samtidig tillade det.  Ethvert smuthul vil kunne udnyttes, og vil blive det.

Derudover skal man ikke basere sine holdninger på de korte referater, der kommer i aviserne.  Der er en god chance for, dommeren har ret.  Dommeren kender loven og dommeren kender sagen i detaljer.  Både anklager og forsvarer får lov at fremlægge sagen, ikke kun den ene side (som det ofte er tilfældet i aviser, der ikke ønsker en balanceret debat, men “uretfærdigheder”, der kan skabe overskrifter og sælge aviser).

Selv er jeg imod loven.  Ikke så meget på grund af dens indhold, som ikke siger mig en skid, da jeg ikke bruger knive, og da slet ikke i nattelivet.  Mere på grund af, den indskrænker den personlige frihed, men det er jo det, politikere er bedst til.  Jeg er til gengæld tilhænger af demokrati (til en hvis grad), og loven er demokratisk vedtaget, og skal selvfølgelig efterleves af alle.  Hvis der er demokratisk stemning for at ændre loven, er det for så vidt også fint med mig.  Men endnu en lappeløsning som reaktion på en oppisket stemning baseret på manglende viden er måske ikke løsningen…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.