Ceres Hof

Note: Dette er skrevet i april 2010, men er strandet i min kladde-kø i godt 4½ år da jeg ikke fik fundet de sidste billeder til tabellen.  Dette undergraver selvsagt lidt konklusionen, men konklusionen er alligevel baseret på fuldemandsargumenter, så meh!

Det vil selvsagt være dette skrifts ærværdige læsere bekendt, pøblens daglige tale indeholder talrige sproglige genveje.  Når der fx udbasuneres “Stik mig en cola”, menes naturligvis “Kære bartender, vil De være så venlig at give mig en Rigtig Cola, for efterfølgende at sætte den på Jørgens regning i stedet for min egen” hvor “Pepsi” i stedet betyder “Forkert Cola”.  Vendinger som “prügel den Top” eller “hassel den Hof” betyder “vil De være så elskværdig i et drag at nedsvælge dette kort/humle-produkt altimens jeg verbalt nedgør Dem og stirrer på hendes mammae”.

Denne slags sproglige “genveje” faciliterer en lettere daglig tale, med den åbenlyse fordel at nedbringe den tid, der er nødvendig til social interaktion.  Dette er naturligvis prisværdigt on ønskeligt, men man må ogsdå være opmærksom på, de daglige forkortelser har mening.

I denne artikel vil forfatteren invitere læseren til at deltage i udforskningen i et af disse sproglige fænomener.  Til denne udforskning, bør læseren anskaffe sig 3 ting: 1 styk Ceres Top pilsner, 1 styk Grøn Tuborg pilsner samt 1 styk Carlsberg Hof Pilsner.  Bund nu disse og anskaf Dem 3 nye.

Det fænomen, vi sammen vil udforske, er de folkelige kælenavne for disse tre produkter.  I folkemunde er en Ceres Top pilsner kendt som en “Top”, en Grøn Tuborg pilsner er kendt som en “Grøn Tuborg” eller bare en “Tuborg” (ikke at forveksle med en “Tubby Gold”).  En Carlsberg Hof pilsner er typisk kendt som en “Carlsberg” eller bare en “Hof”.  Ingen af disse navne giver intellektuelt nogen mening (bortset fra alle sammen), men er folkekære og ofte anvendt, fx som i ytringer som “Top!”, “Tuborg!” eller “Hof!”.

På grund af disse udtryks almindelighed og ofte brug, er det naturligvis vigtigt at sikre, de giver mening.  Vi præsenterer derfor længere tids forsning i baggrunden og meningsfuldheden af disse tre udtryk.

Navnene Top og Tuborg er oplagte, thi de fremgår tydeligt af produkternes emballage.  Navnet Hof, derimod, må tilføres ligegyldigt blibberblabber.  Studerer man i ædruelig tilstand emballagen for en “Hof”, vil man ikke umiddelbart set ordet “hof” fremgå.  Er man mere insisterende og har tilstr…kkeligt godt syn, vil man opdage, ordet med små bogstaver står øverst til højre på etiketten.  Læseren opfordres til at bunde en af hver af de tre produkter og anskaffe sig 3 nye eksemplarer, som efterfølgende kan studeres for ved selvsyn at bekræfte dette.

Eftersom en “Hof” med nærmes usynlig skrift skrift indeholder ordet, vil den uengagerede forsker konkludere sin forskning.  Vi, du og jeg, ærede læser, er dog ikke uengagerede forskere.  Vi vil dykke dybere ind i emnet for at komme til bunds i årsagssammenhængende vedrørende pøblens kælenavne for disse tre produkter.

Bunder man, for derefter at anskaffe sig et nyt eksemplar af en “Top” samt en “Tuborg”, kan man nærstudere disse produkters etiketter.  Man vil observere, der med tydelige, usynlige bogstaver, på ikke blot en “Top” men også en “Tuborg”, står indprentet ordet “hof”.  Da vil den engagerede forsker forundres.  Hvis der både på en “Top”, “Tuborg” samt “Hof” står skrevet ordet “hof”, hvorfor kaldes så kun sidstnævnte produkt for en “Hof”?

Den dybdeborende efterforsker vil bunde en “Hof” samt med møje og besvær nærstudere emballagen på en “Hof” for at tælle antallet af forekomster af ordet “hof”.  Arbejdet bærer frugten at man ender med at kende antallet af forekomster af ordet “hof”, og dette antal er 1.  2 hvis man er for svagpisseragtig til at holde sin sprit, så man allerede ved dette punkt er småstiv.

Efterfølgende vil det engagerede individ udføre samme procedure på en “Top” og en “Tuborg”.  Resultatet er, meget utilfredsstillende, det samme som for en “Hof”, nemlig 1. Igen kan resultatet være 2, hvis man er socialdemokrat.  En kilde til fejlobservation er, hvis man netop er i stand til at indtage den mængde alkohol, der opfordres til indtil og med foregående afsnit, men kapper over ved begyndelsen af dette afsnit.  Den gode forsker vil gennemføre eksperimentet gentagne gange, hvor produkterne randomiseres for at sikre en fair optælling.  Forfatteren kan oplyse, antallet i alle tilfælde er 1, men læseren opfordres naturligvis til ved selvsyn bekræfte dette.

Hvis alle produkter påklædes inskriptionen “hof” eksakt det samme antal gange, nemlig 1, hvorfor er et af produkterne så kendt som en “hof”, mens de to andre ej er?  Der bør være noget konsekvens i navngivningen, og enten bør ingen aller alle produkterne kendes som “hof”.

Oplyst af denne dybe insigt, vil den intelligente forsker sætte nogle undersåtter til at optælle yderligere ord på emballagen for de tre produkter.  Samtidig vil forskeren bunde et af hvert produkt.

Efter endt optælling vil man opdage, samtligt tre produkter ordet “vol”, der på mange måder minder om ordet “hof”: det har 3 bogstaver og har et “o” i midten.  Den intelligente vil nu rangere de resterende produkter efter hvor mange ord på emballagen, der “minder om” ordet “hof”.  Nu er vendingen “mindre om” upræcis og bør kun bruges for uvidenskabeligt at forklare et vanskeligt koncept til lægmand.  Heldigvis har forskeren adskillige værktøjer til sin rådighed, som kan præcisere “minder om”.

Det første forsøg på at præcisere “minder om” er Hamming-afstanden, defineret i Definition 1, som basalt tæller antal forskelle i to strenge.  For at eksemplificere denne, tag ordene “socialdemokrat” og “socialbedrager”.  I starten bruger de de samme bogstaver, indtil vi ramler ind i et “d” i def første ord og et “b” i det andet.  Selvom det er det samme bogstav hvis man tillader spejling, vil vi ikke gøre dette her.  Grundig optælling vil vise, Hamming-afstanden mellem disse to ord er 7.  For at dobbeltchecke, Hamming-afstanden virkelig indfanger hvorvidt ord er tæt på hinanden, lad og også sammenlig med ordet “top-skatteyder”, som har en Hamming-afstand på 11 fra “socialbedrager” og 13 fra “socialdemokrat”.  Altså findfanger Hamming-afstanden på smukkeste vis at ord er tæt på hinanden.

Definition 1 (Hamming-afstand): Hamming-afstanden mellem to ord af længde n er det antal positioner hvorpå de to strenge afviger.

Nu er det et lidet kendt men vigtigt faktusm, alle ord ikke har samme længde.  For at dulme chocket over dette, bund endnu en af hver af de tre produkter, vi arbejder med, for ikke at miste fokus.  Det vil åbenlyst være uvidenskabligt at begrænse vores undersøgelse til ord af samme længde som “hof”, det antal, der fremover skal blive kaldt for 3.  Derfor indfører vi Levenshtein-afstanden, som i Definition 2.  Levenshtein-afstanden augmenterer Hamming-afstanden ved også at tillade indsættelse og fjernelse af tegn.  Levenshtein-afstanden kan effektivt beregnes med dynamisk programmering.

Definition 2 (Levenshtein-afstand): Levenshtein-afstanden mellem to strenge er det minimale antal af ændringer, der skal foretages for at transformere den ene streng til den anden.  Godkendte ændringer er: indsættelse af et vilkårligt tegn, fjernelse af et vilkårligt tegn og udskiftning af et vilkårligt tegn.

Det skal noteres, vi med vilje vælger ikke at bruge Damerau–Levenshtein-afstanden, der er defineret som Levenshtein-afstanden, bortset fra, den også tillader at man bytter om på to bogstaver. Årsagen til ikke at bruge dette tilsyneladende mere kraftfulde værktøj er, vi allerede har etableret, alle tre produkter indeholder ordet “vol”, som har en Levenshtein-afstand fra “hof” på 2.  For at få en kortere eller lige så kort Levenshtein-afstand kan vi ikke lave ændringer nok til faktisk at få noget ud af ombytninger.

Husker læseren tilbage på vores oprindelige motivation for denne undersøgelse, er jeg fri for at gentage den.  Kigger vi på emballagen til hvert af de tre produkter, gengivet herunder, observerer vi, ingen af produkterne har ord med en Levenshtein-afstand på mindre end 2 fra ordet “hof” (bortset fra ordet “hof”, vi allerede har etableret optræder præcis en gang på hvert produkt).  Vi bunder derfor en af hvert produkt for derefter at optælle antallet af ord (inkl. antallet af forekomster af hvert ord) for hvert produkt.  Resultaterne fra optællingen er opsummerede i tabellen herunder.

Ord med Levenshtein-afstand 2

Denne tabel viser antal ord med Levenshtein-afstand på 2 fra ordet "hof" på de 3 produkter.
PlaceringCeresTuborgCarlsberg
FrontTop
Vol
?
Front (top)Top??
BagN/A?Vol
KapselDKFDKFDKF
Total4

Som det oplagt fremgår af tabellen, må produktet fra Ceres, med sine fire forekomster af ord med en Levenshtein-afstand på 2, kåres som den af de tre produkter, der er absolut mest Hof, og må derfor i fremtiden være det eneste produkt, der kan kaldes Hof.  På dette grundlag vil jeg derfor udbryde, “Hof er død, længe leve Hof”, og fremover kalde en Ceres Pilsner for en “Ceres Hof”.  Samtidig kan vi kalde en Carlsberg Pilsner for en “Carlsberg Gram” (this det ord optræder godt nok mange gange bag på sådan en fyr) og en Tuborg Pilsner kan vedblive at blive kaldt en “Grøn Tuborg”.


Dette arbejde bygger på privat kommunikation med Per Graa og er tidligere fremlagt i International Academic National Society of TAAGEKAMMERET.  Arbejdet anerkendes af fire ud af fem tandlæger, og den femte gav efter konfronteret med muligheden for at redde sin ældste datters resterende tommelfinger.

Om forfatteren: Michael Westergaard, cand.scient., PhD, i internationale forskningskredse kendt som Dr. Jesus, er blandt andet indehaver af en falsk Doctor of Veterinary Science fra Our Lady of the Britney Spears University (se diplom herunder), gåkort og er selv-certificeret formidler af “The Secret” (se certificering herunder).  Når Michael ikke grubber skuldre med kendisserne, har han sig daglige gang på Thaifarmen, hvor han opdrætter økologiske Thaier til prostitution i Østre Vestinge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.